LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1714S-1715N

Ngày cập nhật: 11-06-2019 18:50

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1714S-1715N
ETA 10/06/2019 ETD 11/06/2019
Giờ cập cầu 10/06/2019 21:30 Giờ rời cầu 11/06/2019 18:30
Bắt đầu làm hàng 10/06/2019 21:35 Kết thúc làm hàng 11/06/2019 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans