LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1920N-1921S

Ngày cập nhật: 10-06-2019 20:03

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1920N-1921S
ETA 10-06-2019 ETD 10-06-2019
Giờ cập cầu 10/06/2019 01:50 Giờ rời cầu 10/06/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 10/06/2019 02:00 Kết thúc làm hàng 10/06/2019 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans