Tin tức & sự kiện
Đột phá chiến lược trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

(Ngày cập nhật: 18-03-2019 15:27:19)

Giải pháp đột phá hàm nghĩa là làm nhanh, làm mạnh mẽ, làm quyết liệt, không nhượng bộ, để phá vỡ bế tắc, phá bỏ bằng được những bức tường vô hình đang cản trở sự phát triển trên con đường tìm đến phồn vinh, thịnh vượng cho dân tộc, cho đất nước, cho nhân dân.

Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa sự cố lưu giữ hàng hóa nguy hiểm tại các cảng biển

(Ngày cập nhật: 18-03-2019 15:20:28)

Việt Nam chưa có những đánh giá cụ thể về các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động bốc xếp và lưu giữ hàng nguy hiểm tại cảng biển và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm soát, ngăn ngừa và ứng phó với những sự cố xảy ra trong hoạt động bốc xếp và lưu giữ hàng hóa nguy hiểm tại các cảng biển.

Kinh tế hàng hải, Nhân tố quan trọng trong chiến lược biển Việt Nam

(Ngày cập nhật: 27-02-2019 15:43:30)

Nghị quyết số 09 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X), với mục tiêu tổng quát là phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh.

Liên minh đội tàu, doanh nghiệp vận tải biển hưởng lợi gì?

(Ngày cập nhật: 27-02-2019 15:29:53)

Xu thế liên minh các hãng tàu, tận dụng nguồn lực để tiết kiệm chi phí đang được các hãng tàu triển khai mạnh mẽ.

Nhiều cơ chế ưu đãi nâng thị phần đội tàu biển Việt Nam

(Ngày cập nhật: 11-02-2019 15:48:02)

Nhiều chính sách ưu đãi trong lĩnh vực vận tải biển sẽ được Bộ GTVT nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ thực hiện, tạo điều kiện cho DN vận tải biển Việt Nam giành được thị phần hàng hóa XNK cao hơn

Tổng số: 119
1 2 3 4 5
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans