Tin cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Ngày cập nhật: 24-02-2020 16:49:47)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

(Ngày cập nhật: 03-10-2019 17:22:37)

Ngày 02/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-PTSCDV-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Chí Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổng số: 28
1 2 3 4 5
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans