Tin cổ đông
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 20-07-2020 17:34:25)

Công văn số 396/PTSCDV-CBTT về việc: Công bố thông tin Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công bố thông tin về Quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra của Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

(Ngày cập nhật: 03-07-2020 17:14:11)

Ngày 02/07/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Quyết định số 2878/QĐ-CT của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế; niên độ thanh tra từ năm 2017 đến hết năm 2018.

Tổng số: 38
1 2 3 4 5
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans