Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
BRIGHT LAEM CHABANG

Cập nhật: 25/10/2021 11:42:06 CH

PREMIER

Cập nhật: 25/10/2021 9:40:48 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 19/10/2021 8:29:29 CH

MTT SAMALAJU

Cập nhật: 17/10/2021 1:07:09 CH

Tin cổ đông
Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020

(Ngày cập nhật: 24-09-2021 17:25:27)

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% trên mệnh giá, tương đương 700 đồng/01 cổ phiếu; - Số tiền chi trả: 28 tỷ; - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021; - Ngày thanh toán cổ tức: bắt đầu từ ngày 10/11/2021; - Nguồn tiền chi trả: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020 được phân phối;

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin cổ đông

(Ngày cập nhật: 20-07-2021 09:42:44)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG. Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán đến ngày 12/04/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, hiện nay vẫn còn một số lượng lớn cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) chưa thực hiện lưu ký chứng khoán và thực tế vẫn có nhiều cổ đông liên hệ với Công ty để hỏi thủ tục điều chỉnh thông tin khi thay đổi chứng minh nhân dân (CMND) /thẻ căn cước công dân (CCCD), địa chỉ liên hệ hoặc sai họ tên khi đăng ký thông tin ban đầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông thực hiện điều chỉnh thông tin, PTSC Đình Vũ xin thông báo tới các quý cổ đông một số nội dung cụ thể như sau:

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ CÔNG TY, CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

(Ngày cập nhật: 21-05-2021 17:46:22)

Kính gửi Quý Cổ đông, Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ như sau:

Tổng số: 49
1 2 3 4 5
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans