COUGAR

Cập nhật: 23/06/2018 2:33:43 CH

PROSPER

Cập nhật: 22/06/2018 10:30:34 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 22/06/2018 3:58:47 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 19/06/2018 4:21:17 CH

Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày cập nhật: 16-03-2016 08:58 (Đã xem 1224 lần)

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-PTSCĐV-HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết.

Trân trọng,

Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm: 143/TB-PTSCĐV thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans