Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

Lễ ký Hợp đồng Cung cấp Căn cứ DVDK giữa PVEP Bạch Đằng và PTSC Đình Vũ

Ngày cập nhật: 18-02-2016 23:27 (Đã xem 1033 lần)

Sau nhiềm lần tham khảo, khảo sát hệ thống luồng lạch cảng biển của thành phố Hải Phòng và xem xét, đánh giá cơ sở vật chất, năng lực của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ). Được sự phê duyệt của PVN, Công ty TNHH MTV Điều hành Khai thác Dầu khí Bạch Đằng (PVEP BD) đã đồng ý lựa chọn Cảng PTSC Đình Vũ Làm căn cứ cung cấp dịch vụ dầu khí cho các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí cũng như các hoạt động khoan khai thác và phát triển mỏ dầu khí tại lô 103-107 ngoài khơi vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Việt Nam.

____Ngày 24 tháng 9 năm 2010 dưới sự chứng kiến của Ông Vũ Hữu An - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PTSC Đình Vũ và cán bộ chủ chốt của hai bên, Ông Nguyễn Hải Bằng - Giám đốc PTSC Đình Vũ và Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Giám đốc của PVEP Bạch Đằng đã đại diện cho hai Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ căn cứ cảng dầu khí tại Hải Phòng.

Lễ ký hợp đồng diễn ra tốt đẹp trên tinh thần hợp tác và thân thiện đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Giám Đốc cũng như sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên PTSC Đình Vũ trong việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe liên quan đến lĩnh vực căn cứ dịch vụ dầu khí của phía Nhà thầu Dầu khí (PVEP BD).

Việc PVEP BD lựa chọn PTSC Đình Vũ làm căn cứ cho chiến dịch khoan thăm dò dầu khí tại miền Bắc - Việt nam đã đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược cung cấp căn cứ dịch vụ dầu khí cho các Nhà thầu Dầu khí trong thời gian tới và tạo động lực cho việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân sự để từng bước tiếp cận và triển khai công tác marketing nhằm tìm kiếm hợp đồng cung cấp căn cứ dịch vụ dầu khí cho các công ty Quad Energy, Salamander Energy, PremierOil, Petronas Carigali sau này.

 

Subject: Bản tin nội bộ - PTSC Đình Vũ

Prepair by: Nguyễn Chí Trung

Approved by: Nguyễn Hải Bằng – Giám Đốc

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans