Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
BRIGHT LAEM CHABANG

Cập nhật: 25/10/2021 11:42:06 CH

PREMIER

Cập nhật: 25/10/2021 9:40:48 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 19/10/2021 8:29:29 CH

MTT SAMALAJU

Cập nhật: 17/10/2021 1:07:09 CH

Tin cổ đông

Công bố thông tin về Kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm tra Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019

Ngày cập nhật: 13-11-2020 17:03 (Đã xem 970 lần)

 

Công bố thông tin về Kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm tra Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019.

Ngày 12/11/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Công văn số 881/KTNN-CN VI ngày 23/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước về việc Kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm tra Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Số tiền thuế TNDN kiến nghị thu là 209.081.370 đồng.

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans