Tin cổ đông

Công bố thông tin về Quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra của Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

Ngày cập nhật: 03-07-2020 17:14 (Đã xem 397 lần)

 

Công bố thông tin về Quyết định xử lý vi phạm về thuế
qua thanh tra của Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

Ngày 02/07/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Quyết định số 2878/QĐ-CT của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế; niên độ thanh tra từ năm 2017 đến hết năm 2018. Tổng số tiền thuế truy thu là 302.660.337 đồng và tiền xử phạt vi phạm hành chính là 128.522.147 đồng.

Ngay sau khi nhận được Quyết định, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans