Tin cổ đông

Công bố thông tin Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Ngày cập nhật: 22-05-2020 17:13 (Đã xem 478 lần)

 Công bố thông tin Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

 

Ngày 22/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có Quyết định số 29/QĐ-PTSCĐV-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

 

Công văn số 223/TB-PTSCDV về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans