Tin cổ đông

Công bố thông tin Công văn về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Ngày cập nhật: 22-04-2020 16:44 (Đã xem 581 lần)

 

Công bố thông tin Công văn về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

 

Kính gửi Quý Cổ đông

Ngày 21/04/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Công văn số 148/CV-ĐKKD ngày 16/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

- Thông báo số 189/TB-PTSCDV Công bố thông tin Công văn về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans