Tin cổ đông

Công bố thông tin Quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Ngày cập nhật: 10-04-2020 21:26 (Đã xem 516 lần)

 

Công bố thông tin Quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

 

Kính gửi Quý Cổ đông

Ngày 10/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có Quyết định số 27/QĐ-PTSCĐV-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

Thông báo số 177/TB- PTSCDV Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans