Tin cổ đông

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Ngày cập nhật: 03-10-2019 17:22 (Đã xem 895 lần)

 

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

 

Kính gửi Quý cổ đông

 

Ngày 02/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-PTSCDV-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Chí Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết.

 

Trân trọng,

 

33/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 02/10/2019

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans