Tin cổ đông

Công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm về thuế của Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Ngày cập nhật: 12-03-2019 15:09 (Đã xem 124 lần)

 

Ngày 26/12/2017, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Quyết định số 15292/QĐ-CT của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về việc xử lý vi phạm về thuế, xử phạt qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế; thời kỳ thanh tra từ năm 2012 đến hết năm 2016. Tổng số tiền thuế truy thu là 235.399.677 đồng và tiền phạt vi phạm hành chính là 167.115.293 đồng.

Ngay sau khi nhận được Quyết định, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans