Tin tức & sự kiện

Bộ GTVT hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018

Ngày cập nhật: 24-05-2018 09:49 (Đã xem 245 lần)

 

Sáng 9/5, Bộ GTVT đã tổ chức Lễ Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt tham dự buổi lễ.

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu phát động Tháng hành động về ATVSLĐ

 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 có chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” với mục đích thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, VSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành của nhà nước, đẩy mạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động SXKD.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng, thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn và người lao động trong ngành GTVT sau lễ hưởng ứng Tháng hành động này cần tập trung và quyết liệt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tích cực, phù hợp hiệu quả nhất và chúc những người lao động trên công trường, nhà máy sản xuất, dự án xây dựng thực hiện tốt khẩu hiệu: “An toàn để sản xuất” và “Sản xuất phải an toàn”.

“Các Cục quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, đồng thời tăng cường hoạt động và phối hợp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ, đặc biệt là trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm”, Thứ trưởng yêu cầu và đề nghị tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, biện pháp quản lý về ATVSLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ; quản lý, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phát động phong trào thi đua khen thưởng bảo đảm ATVSLĐ…

Cũng tại Lễ hưởng ứng, Chủ tịch Đỗ Nga Việt đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn thi đua thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả công tác ATVSLĐ, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, nâng cao nhận thức , cho người lao động về ATVSLĐ-PCCN; nâng cao việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ…

Trước đó, đại diện vụ TCCB báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Bộ GTVT.  Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về công tác ATVSLĐ, thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ tại một số công trình, dự án trọng điểm; Các đơn vị trực thuộc Bộ đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, lựa chọn, bố trí cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về bảo hộ lao động, y tế; Một số đơn vị thực hiện tương đối đầy đủ công tác huấn luyện, tập huấn về công tác huấn luyện ATVSLĐ; Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động và đạt kết quả đáng ghi nhận… Tuy nhiên trong năm 2017 vẫn còn xảy ra 89 vụ tai nạn lao động (giảm về số vụ so với năm 2016).

Bước sang năm 2018, Bộ GTVT  đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ hết sức cụ thể trong công tác ATVSLĐ.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng đã có bài phát biểu về tình hình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ và công tác kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các loại máy, thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT, tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị…

 

mt.gov.vn

 

 

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans