Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATVSLĐ PCCN NĂM 2018

Ngày cập nhật: 23-03-2018 15:33 (Đã xem 1879 lần)

 

 Hình 1 – Băng rôn hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN 

 

Nhằm phát động sâu rộng phong trào người lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản công dân.

 

Thực hiện theo đúng chủ đề của tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2018 “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ”; Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã xây dựng và triển khai đồng loạt Kế hoạch hưởng ứng với các hoạt động cụ thể trong toàn Đơn vị trước, trong và sau thời gian diễn ra tháng hành động như sau:

 

1.    Kiện toàn lại BCĐ hưởng ứng Tháng  hành động ATVSLĐ-PCCN năm 2018 và lập kế hoạch triển khai xây dựng chương trình hành động ATVSLĐ-PCCN của Đơn vị;

 

2.    Treo băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị để hưởng ứng và cổ động cho tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động;

 

3.   Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN trong toàn thể  CBCNV-NLĐ tại các Bộ phận;

 

4.    Tăng cường công tác vệ sinh toàn Công ty (bãi hàng, sân văn phòng, khu vực cầu cảng, nhà kho, khu vực trước cổng Công ty, tường rào xung quanh Đơn vị), các khu vực làm việc khác… Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải độc hại theo quy định; 

 

5.   Phối hợp với Tổ chức Công đoàn thực hiện công tác tự kiểm tra AT-VSLĐ-PCCN ở Đơn vị hàng quý;

 

6.   Phối hợp với Đơn vị có chức năng tổ chức lớp Huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động và người sử dụng lao động lồng ghép kết hợp với huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho Mạng lưới An toàn vệ sinh viên của Đơn vị định kỳ;

 

7.     Giám sát môi trường; Đo đạc các yếu tố môi trường lao động;

 

8.     Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, khám sức khỏe sinh sản cho lao động nữ và  khám sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và Nhân viên nấu ăn tại Bếp ăn tập thể;

 

9.    Tổ chức diễn tập công tác PCCC và diễn tập các tình huống ứng cứu khẩn cấp, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, thực hành sơ cứu ..

 

10. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức Tháng ATVSLĐ-PCCN tại Đơn vị, đánh giá; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý các trường hợp vi phạm.. 

 

 Hình 2 – Tổ chức tổng vệ sinh môi trường làm việc xung quanh

 

Với tinh thần hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018, Cảng PTSC Đình Vũ sẽ luôn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, môi trường tại nơi làm việc. Đồng thời xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững hàng năm của Khu Công nghiệp Đình vũ nói riêng và công nghiệp thành phố cảng Hải Phòng nói chung. 

 

Hải Phòng, tháng 03/2018

                                                                                        NTTH

 

 

 

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans