Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc chấm dứt Hợp đồng lao động

Ngày cập nhật: 14-09-2017 22:11 (Đã xem 965 lần)

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 13/09/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Quyết số 24/QĐ-PTSC DV về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Bùi Quang Ngọc- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ . Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết.

Trân trọng,

313/TB-PTSCDV chấm dứt Hợp đồng lao động

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans