Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày cập nhật: 29-06-2017 10:28 (Đã xem 407 lần)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - VSC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.050.000 CP (tỷ lệ 17,62%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.770.200 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.820.200 CP (tỷ lệ 22,05%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng số lượng sở hữu 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/06/2017.

Chi tiết theo báo cáo đính kèm: Bao cao thay doi so huu cua co dong lon VSC.pdf

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans