QHCD

THÔNG BÁO Về việc Chi Trả Cổ Tức Cổ Phần Năm 2015

Ngày cập nhật: 25-09-2016 15:29 (Đã xem 1431 lần)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Căn cứ Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2015 bằng

tiền của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chốt ngày 13/9/2016 do Trung

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại công văn số C294/2016-PSP/VSD- ĐK

ngày 16/9/2016, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trân trọng thông báo

đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm (tính trên mệnh giá)

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/9/2016

5. Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 10/10/2016

(Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian giữa thời điểm kết

thúc chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức (từ ngày 13/9/2016 đến ngày

10/10/2016) thì người được chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

6. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

7. Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên

lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức

tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (vào các

ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu

cổ phần (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền theo mẫu quy

định của Pháp luật Việt Nam (đối với cổ đông là tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ

chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền

có xác nhận của cơ quan thẩm quyền theo quy định của Pháp luật Việt Nam; kèm theo giấy

CMND/CCCD/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền;

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: đề nghị Quý cổ đông đăng ký chuyển

khoản theo mẫu đính kèm và phô tô 01 bản CMND/CCCD/Hộ chiếu để hoàn tất hồ sơ

nhận cổ tức. Cổ tức chỉ được chuyển trả vào tài khoản ngân hàng mang tên quý Cổ đông

và cổ đông tự chịu trả phí chuyển tiền.

Tất cả Hồ sơ yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin

vui lòng gửi về:

Phòng Tổ chức Hành chính

Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 979710 Fax: 0313 979712

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Lê Xuân Thủy – Trưởng Phòng TCHC

Email: thuylx@ptsc.com.vn,

Điện thoại: 0313 979710 (số nội bộ 115) để được hướng dẫn.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Phiếu đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans