Tin cổ đông

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày cập nhật: 14-09-2016 15:53 (Đã xem 959 lần)

Ngày 12/09/2016, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất ngày 08 tháng 9 năm 2016 số 72/2009/GCNCP-VSD-1 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2016. Cụ thể như sau:

-          Số lượng cổ phiếu trước đăng ký bổ sung  : 22.500.000 cổ phiếu

-          Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung            : 17.500.000 cổ phiếu

-          Tổng số cổ phiếu đăng ký                            : 40.000.000 cổ phiếu

-          Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký                     : 400.000.000.000 đồng

-          Lí do đăng ký bổ sung chứng khoán            : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược năm 2011, 2013.

Công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông tin nêu trên như file đính kèm.

Giay chung nhan dang ky chung khoan do dang ky bo sung.

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans