COUGAR

Cập nhật: 23/06/2018 2:33:43 CH

PROSPER

Cập nhật: 22/06/2018 10:30:34 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 22/06/2018 3:58:47 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 19/06/2018 4:21:17 CH

Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

Bản cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày cập nhật: 16-03-2016 08:59 (Đã xem 1245 lần)

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-PTSCĐV-HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, chế độ bán chuyên trách.

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính gửi tới Quý cổ đông Bản cung cấp thông tin của Ông Cáp Trọng Cường để Quý cổ đông được biết. Thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Bản cung cấp thông tin

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans