LỊCH KHAI THÁC TÀU
EVER APEX

Cập nhật: 24/09/2017 4:49:32 SA

VSICO PIONEER

Cập nhật: 23/09/2017 10:31:26 CH

CAIYUNHE

Cập nhật: 23/09/2017 10:30:38 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 22/09/2017 8:52:37 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT SÉT

(Ngày cập nhật: 03-08-2017 16:54:55)

Công văn số 267/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin BCTC bán niên năm 2017 đã được xoát sét

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

(Ngày cập nhật: 21-07-2017 09:15:40)

Công văn số 250/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2017

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Ngày cập nhật: 29-06-2017 10:28:08)

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - VSC. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.050.000 CP (tỷ lệ 17,62%). Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.770.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.820.200 CP (tỷ lệ 22,05%)

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans