LỊCH KHAI THÁC TÀU
VSICO PIONEER

Cập nhật: 22/07/2017 8:35:06 SA

HAIAN SONG

Cập nhật: 21/07/2017 5:35:35 CH

UNI ACCORD

Cập nhật: 21/07/2017 1:47:24 CH

UNI ASPIRE

Cập nhật: 20/07/2017 12:15:28 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

(Ngày cập nhật: 21-07-2017 09:15:40)

Công văn số 250/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2017

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Ngày cập nhật: 29-06-2017 10:28:08)

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - VSC. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.050.000 CP (tỷ lệ 17,62%). Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.770.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.820.200 CP (tỷ lệ 22,05%)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(Ngày cập nhật: 19-06-2017 16:28:54)

Ngày 19/06/2016, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam – VSC. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam – VSC đăng ký mua 1.770.200 cổ phiếu PSP để tăng số lượng sở hữu lên 8.820.200 cổ phiếu, tương đương với 22,05%.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans