TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
Công bố thông tin về Quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra của Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

(Ngày cập nhật: 03-07-2020 17:14:11)

Ngày 02/07/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Quyết định số 2878/QĐ-CT của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế; niên độ thanh tra từ năm 2017 đến hết năm 2018.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 22-05-2020 17:36:25)

Kính gửi Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 1. Thời gian họp : Từ 09h00 phút ngày 05/06/2020 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30) 2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans