TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Ngày cập nhật: 03-03-2018 06:55:51)

Công văn số 69/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(Ngày cập nhật: 27-02-2018 17:29:03)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

(Ngày cập nhật: 15-02-2018 23:03:01)

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans