LỊCH KHAI THÁC TÀU
JINYUNHE

Cập nhật: 25/07/2016 10:56:06 SA

PROSPER

Cập nhật: 23/07/2016 6:29:54 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 20/07/2016 6:30:15 CH

BAGAN STAR

Cập nhật: 19/07/2016 5:13:41 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2016

(Ngày cập nhật: 20-07-2016 17:21:34)

Công bố: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

(Ngày cập nhật: 16-06-2016 17:04:13)

Ngày 15/6/2016 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành  Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết. Trân trọng, Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

(Ngày cập nhật: 20-04-2016 20:24:53)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

(Ngày cập nhật: 20-04-2016 11:14:12)

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • hanjin
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans