Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
UNI-POPULAR

Cập nhật: 21/06/2021 10:25:35 SA

PROGRESS

Cập nhật: 19/06/2021 8:46:01 CH

BRIGHT LAEM CHABANG

Cập nhật: 19/06/2021 8:45:19 CH

PREMIER

Cập nhật: 17/06/2021 6:30:56 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ CÔNG TY, CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

(Ngày cập nhật: 21-05-2021 17:46:22)

Kính gửi Quý Cổ đông, Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ như sau:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2021

(Ngày cập nhật: 13-05-2021 10:40:35)

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thời gian họp : Từ 09h00 phút ngày 14/05/2021 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

(Ngày cập nhật: 20-04-2021 17:18:47)

Công văn số 122/PTSCDV-CBTT ngày 20/04/2021 về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans