LỊCH KHAI THÁC TÀU
BAGAN STAR

Cập nhật: 27/09/2016 3:04:35 CH

PROSPER

Cập nhật: 27/09/2016 8:56:27 SA

JINYUNHE

Cập nhật: 25/09/2016 2:18:08 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 23/09/2016 10:46:29 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

(Ngày cập nhật: 14-09-2016 15:53:30)

Ngày 12/09/2016, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất ngày 08 tháng 9 năm 2016 số 72/2009/GCNCP-VSD-1 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2016

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2015.

(Ngày cập nhật: 30-08-2016 11:13:36)

Ngày 29/8/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-PTSCDV-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 05%.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • hanjin
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans