TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Ngày cập nhật: 13-04-2019 17:14:43)

Kính gửi Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 1. Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/4/2019 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút) 2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày cập nhật: 19-03-2019 16:54:25)

Công văn số 78/CBTT-PTSCDV về việc: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

(Ngày cập nhật: 19-03-2019 11:27:24)

Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH BẾP ĂN TẬP THỂ AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ngày cập nhật: 15-03-2019 11:24:05)

Trong nhiều năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã cùng với Công đoàn Cơ sở đã quan tâm và tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ), góp phần nâng cao thể trạng, sức khỏe của NLĐ, trong đó có bữa ăn ca hàng ngày.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans