LỊCH KHAI THÁC TÀU
PROSPER

Cập nhật: 08/12/2016 8:43:47 SA

FENG YUN HE

Cập nhật: 06/12/2016 10:53:56 SA

VSICO PIONEER

Cập nhật: 04/12/2016 12:32:46 CH

PRUDENT

Cập nhật: 02/12/2016 8:57:08 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Ngày cập nhật: 28-10-2016 21:47:02)

Ngày 27/10/2016, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp

Bản cung cấp thông tin Trưởng Ban kiểm soát

(Ngày cập nhật: 26-10-2016 16:23:31)

Ngày 24/10/2016, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-PTSCĐV- BKS về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát và Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Theo đó, Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Thành Trung làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (kiêm nhiệm).

Công bố Nghị quyết thay thế thành viên Ban kiểm soát và Bầu chức danhTrưởng Ban kiểm soát

(Ngày cập nhật: 26-10-2016 09:38:54)

Ngày 24/10/2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-PTSCĐV-BKS về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát và Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016

(Ngày cập nhật: 20-10-2016 15:27:10)

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • hanjin
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans