LỊCH KHAI THÁC TÀU
VSICO PIONEER

Cập nhật: 25/05/2016 8:51:52 CH

BAGAN STAR

Cập nhật: 24/05/2016 12:43:42 CH

PRUDENT

Cập nhật: 23/05/2016 6:20:44 CH

JINYUNHE

Cập nhật: 22/05/2016 7:20:17 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

(Ngày cập nhật: 20-04-2016 20:24:53)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

(Ngày cập nhật: 20-04-2016 11:14:12)

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2016

(Ngày cập nhật: 09-04-2016 12:25:35)

Ngày 08/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ– Khu Công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng , Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

(Ngày cập nhật: 30-03-2016 12:18:50)

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC ĐÌnh Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • hanjin
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans